Trucks

Bataryalar - çevre açısında ne kadar uygun?

Elektrikli araçlar fosil yakıtla çalışan muadillerinden daha sessiz, daha enerji verimli ve daha temizdir. Bununla birlikte, bataryaları ile ilgili hala soruların olduğunu da söyleyebiliriz. Resmin tamamına bakacak olursak, lityum-iyon bataryalar çevresel olarak uygun ve sürdürülebilir bir çözüm müdür? Konuyla ilgili Volvo Trucks Çevre ve İnovasyon Direktörü, Lars Mårtensson, avantaj ve dezavantajlarımızı aktarıyor.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, Volvo Trucks Çevre ve İnovasyon Direktörü

Lityum-iyon bataryaların önemli bir bileşeni esas olarak Kongo'dan gelen kobalttır. Uluslararası Af Örgütü, bu ülkede çocuk işçiliği ve insan hakları suçları ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Kullanılan bataryalar için hammaddelerin sorumlu bir şekilde çıkarıldığından emin olmak için neler yapılabilir?

“Doğal olarak, tüzüğümüzde de açıkça belirtildiği gibi ürünlerimiz için kabul edilemez bir şekilde çıkarılmış ya da imal edilmiş herhangi bir malzemeyi veya hammaddeyi onaylamıyoruz. Hammaddelerin kökenlerini belirlemek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu gelişmeyi sürdürebilmek için Volvo Grup, diğer otomotiv üreticileri ile birlikte, hammadde tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını ve çevresel etkileri inceleyen ve geliştiren Drive Sustainability adlı bir organizasyon oluşturmuştur. Hala çözülmesi gereken birçok sorun olmasına rağmen, aldığımız önlemler ile bu konuda önemli adımlar da atmış bulunuyoruz.”

Bataryalar çevre açısından ne kadar iyi? Üretimleri sırasında tüketilen yüksek düzeydeki enerjinin, araçları kullanırken elde edilen çevresel faydaları “yeme” riski var mıdır?

“Batarya üretimi kabul edilebilir bir düzeyde enerji yoğunluğuna sahiptir. Ancak yaşam döngüsü perspektifinden baktığımızda, ağır elektrikli ticari araçların enerji tasarruflu ve iklim yönünden oldukça yararlı olduğu da kuşkusuzdur. Bunun nedeni elektrik motorlarının enerjiyi, yanmalı motorlardan çok daha verimli bir şekilde kullanmasıdır. Böylece, kamyonu kullanım ömrü boyunca ne kadar fazla kilometrelerde sürerseniz, verimlilik noktasında ikisi arasındaki farkı da daha net görmüş olursunuz”

Bataryaları üretmek ve şarj etmek için kullanılan enerji, yenilenebilir olmayan bir enerji kaynağından, örneğin kömürden geliyorsa, elektrikli araçların yine de faydalı olduğunu savunabilir miyiz?

“Her aşamada yenilenebilir enerjiyi kullanabilmek elbette en ideal olan şeydir. Elektrik eğer fosil yakıtlardan üretiliyorsa, çevre üzerindeki olumlu etkisi de azaltılmış olur. Elektrik motorunun verimlilik noktasındaki yüksek derecesine bakacak olursak, bir fosil yakıt olan dizelden ziyade elektiriği seçmek yine de faydalı olacaktır. Ancak, örneğin biyogazla çalışan bir kamyonu, enerjisini kömürle çalışan elektrik santrallerinden alan bir elektrikli kamyonla karşılaştırırsanız, sonuç aynı derecede net olmayacaktır.”

Hizmet ömürlerinin sonuna gelen bataryalarla ne yapılabilir? İyi bir şekilde geri dönüştürülebilirler mi, yoksa yeni bir çevre sorununa daha neden mi olurlar?

“Doğal olarak üreticilerimizin sorumluluklarını ciddiye alıyoruz. Halihazırda, ağır elektrikli ticari araçlardan çıkan bataryaların, ikinci bir kullanım ömrünün ne kadar olabileceğini ve yeniden nasıl, örneğin güneş enerjisini depolamak için, kullanılabileceğini incelemek üzere çeşitli projelere katılıyoruz. Kamyonlarımızda kullanılan bataryaların kullanım ömrü bittiğinde, uygun bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız.”

Related articles