İZİN ALMA VE MÜŞTERİLERİ BİLGİLENDİRME

1. Kişisel bilgilerin işlenmesi ve amacı Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg, İsveç adresinde bulunan, Kayıt Numarası 556013-9700 olan Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) (”Şirket”), kişisel bilgilerinizin işlenmesi için veri denetleyicisidir. Faaliyetlerinin bir parçası olarak Şirket, bir müşteri olarak Şirkete verdiğiniz ad, şirket adı, adres, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerinizi işleyecektir. Bilgiler, araçların bulunabilirliğiyle ilgili bilgilendirme talebinizi işlemek ve yerine getirmek ya da örneğin Şirketin ve bayilerimizin (hem Şirket grubu dahilindeki hem de haricindeki) size yönelik pazarlama kampanyaları ile müşteri ilişkilerini yönetmek, değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılır.

2. Kişisel bilgilerin aktarılması Kişisel bilgiler, yukarı açıklanan amaçlar doğrultusunda, Avrupa Birliği içinde ve dışında, Şirketin şirket grubuna, bayilerimize ve Şirketin sağlam işbirliği içinde olduğu diğer şirketlere aktarılabilir veya bunlara koordine edilebilir.

3. Erişim Her takvim yılında bir kez ücretsiz olarak kayıtlarınıza erişme hakkına sahipsiniz. Bunu, bize yazılı bir talepte bulunarak düzenleyebilirsiniz. Talep, sizin tarafınızdan uygun şekilde imzalanmalı ve aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilmelidir. Bu doğrultuda, e-posta yoluyla kayıtlarınıza erişim talebinde bulunamazsınız. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) İlgi: Customer Service 405 08 Göteborg İsveç

4. Düzeltme Şirketin sizinle ilgili olarak işlediği kişisel bilgilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.

5. İzin Abonelik hizmetimizi kullanarak, yukarıda belirtilenlere uygun şekilde kişisel bilgilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.